Vikar for chefer og ledende medarbejdere

Har I brug for en vikar for chefen i kortere eller længere tid? Sygdom, hurtig fratrædelse, ferie eller omorganisering kan skabe uro i virksomheden. En meget erfaren ledervikar kan midlertidigt træde til og klare de daglige problemer.

  • Planlagt fravær
  • Lederskift
  • Sygdom
  • Ferie
  • Omorganiseringer
  • Afskedigelser
  • Betalingsstandsning
  • Firmaafvikling

Ring til os eller mail på ah@andershjorthconsult.dk og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.